İstanbul Studies Series

Kurmak ve Onarmak
Mimar-Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919-2009)

Mısır Çarşısı’nı Düşünmek
Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam

Sieges of İstanbul from Byzantion to Constantinople
Editors: Murat Arslan – Turhan Kaçar

Bachelor Rooms and Taverns
Marginality and Space in Ottoman Istanbul
(1789 – 1839)

18th Century İstanbul Houses
Architecture, Property Income, Comfort, Privacy

Byzantion
Ancient İstanbul, Ancient Literary Sources from Byzas to Constantine

Modernization without Blueprints

Dolmabahçe Sarayı
İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı

İstanbul Earthquake of 1766

1 2